Kosztorysowanie


Kosztorysowanie ŁódźP.B. RB Poziom Robert Badek wykonuje dokumentację kosztorysową, która jest integralną częścią dokumentacji projektowej zlecanej naszemu Przedsiębiorstwu.

Sporządzamy również kosztorysy do Zamówień Publicznych na bazie KNR i Sekocenbud, w oparciu o ceny średnie robocizny, materiałów i sprzętu oraz średnie narzuty kosztów ogólnych, kosztu zakupu i zysk, obowiązujące w regionie.

Zapraszamy Biura Projektów i Inwestorów indywidualnych, którzy posiadają dokumentację projektową, a nie zlecili wcześniej kosztorysów do tej dokumentacji.

Oferujemy kosztorysowanie robót budowlanych na prace remontowe i modernizacyjne w branży budowlanej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz elektrycznej dla inwestorów zlecających nam wykonanie prac, a także dla Inwestorów, którzy prace chcą zlecić innej firmie.

Rozliczenie wykonanych prac, bądź stopień zaawansowania realizacji zlecenia, na życzenie Inwestora, odbywa się na podstawie dokumentacji częściowej lub powykonawczej.

Wykonujemy kosztorysy zawierające pełne nakłady materiałów i sprzętu wg KNR, składające się na cenę jednostkową kosztu wykonania prac, jak również uproszczone, w oparciu o cenę jednostkową.

W opracowaniach stosujemy ceny rynkowe i kalkulacje indywidualne.

Dokumentacja przez nas przygotowana jest przejrzysta i zrozumiała nawet dla laika. Zawsze jednak służymy pomocą, by wyjaśnić zasady przygotowywania dokumentacji, sposobów ustalania cen jednostkowych oraz obowiązujących przepisy.

Dostosowujemy się do życzeń, potrzeb i wymagań Zleceniodawców. Współpraca z nami gwarantuje satysfakcję i zadowolenie Inwestorów z dobrze wykonanego opracowania.

mgr inż. Bożena Wardęszkiewicz
tel. 502 156 388
bozenaw@rbpoziom.pl